ذولفقارسیدعلی

باز هم موج‌های طوفان‌زادغیرت خلق را تکان دادندتا به دریای معرفت برسیمشهدا راه را نشان دادندتسلیت واژۀ قشنگی نیستگرچه او قهرمان ملت بوداو که چون مرغ در قفس، عمریدر به در در پی شهادت بودیا علی گفت و دل به دریا زدچون شهادت کلید پرواز استحاج قاسم دوباره ثابت کرددر این باغ همچنان باز استمرحبا ای شهید زندۀ عشقپیش ارباب، روسپید شدیتلخ بود این خبر، جدید نبودسال‌ها پیش از این شهید شدی!موعد انتقام نزدیک استتندبادیم و غیرتی شده‌ایمدشمن از ما به وحشت افتادههمگی بمب ساعتی شده‌ایم

savecomment
back

نظرات

noResult

نظری ثبت نشده است

send