❤️

شهادت مرگ نیست،رسالت است! رفتن نیست،جاودانه ماندن است! جان دادن نیست، جان یافتن است..!

savecomment
back

نظرات

noResult

نظری ثبت نشده است

send