شهید قتلگاه

دیگر با دشمن، حرفی نماندهاذن میدان ده، لبیک فرماندهآه از نور ماه، گشتم سرگردانشمعی دیگر را، کشتند نامردانمظلومش کشتند، مانند مولاگمنامش کشتند، گمنام یا زهراای فخر ایران، سرباز جانانما با تو هستیم، بر عهد و پیمانعصر دلتنگ جمعه، چه غروب غریبیطرف قتله‌گاهش، می‌وزد عطر سیبیای جوانان بیاییدخفته در خون حبیبیدیگر با دشمن، حرفی نماندهاذن میدان ده، لبیک فرماندهآتش‌فشان‌ است، خون شهیدانلبریز خشمیم، مردان میداندر رگ‌های ما، شور پیکار استتکلیف دشمن، با ذوالفقار استعلم انتقامش، به کف غیرت ماستپی خونخواهی او، همه ملت ماستبنگر خصم نامرددیگر نوبت ماستدیگر با دشمن حرفی نماندهاذن میدان ده، لبیک فرماندهاشکیم و باران، خشمیم و طوفانرودیم و بی‌تاب، خونیم و جوشاندر سوز و سازیم، با شیب‌الخضیبنصرمن‌ الله و فتح ‌القریببه هوای شهادت، نفسی تازه کردیمهمه سرباز عشقیم، همه فریاد دردیمهمه شمشیر تشنههمه شور نبردیمدیگر با دشمن حرفی نماندهاذن میدان ده، لبیک فرمانده

savecomment
back

نظرات

noResult

نظری ثبت نشده است

send