مدافع وحدت 3

امام خامنه ای : شیعه و سنی باید اختلافات دیرین خود را در تعامل روزمره خودشان کنار بگذارند  جنگ و دعوا را کنار بگذارند و مشترکات خود را بچسبند