مدافع وحدت

 

امام خامنه ای : مسلمان ها باید با هر عامل مخالف وحدت و ضد وحدت مقابله کنند ، این یک تکلیف بزرگ برای همه ما است.