زمان فیلم : 6 دقیقه و 36 ثانیه
حجم فیلم : 96.3 مگابایت
دریافت فیلم
دریافت تصویر مورد نیاز 1 ، امام خامنه ای
دریافت تصویر مورد نیاز 2 ، آسمان

مشاهده مطلب امام خامنه ای 3 ، امام خامنه ای در نگاه دیگران