معادلات عقیم 18معادلات عقیم 18

مارگارت تاچر می گوید قبل از این که یلتسین فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را اعلام بکند ما تمام دولت های جماهیر دیگر را زیر زمینی تعیین کرده بودیم. بلافاصله دولت های خودمان آمدند سرکار و در سازمان بین المللی به رسمیت شناختیمشان و رسما اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید.

حال آقای ساموئل هانتینگتون می گوید همان برنامه ای که برای شوروی پیاده کردیم را باید بر روی ایران پیاده کنیم...