معادلات عقیم 17معادلات عقیم 17

مارگارت تاچر می گوید به دلیل نفوذی که در کا.گ.ب و ارتش شوروی داشتیم یلتسین را که فردی تندتر از گورباچف بود را روی کار آوردیم. بیش تر به اتحاد جماهیر شوروی و به جمهوری ها سفر می کرد ، همین سخنرانی ها را انجام می داد تا رسید در آخرین سفرش در آخرین سخنرانی اش در روسیه گفت آقای گورباچف پای کار نبود نیامد ادامه بدهد و کار را پیش ببرد . ولی من پای کار هستم من برای شما اصلاحات می آورم ، توسعه سیاسی می آورم و توسعه اقتصادی می آورم.

انتخاباتی در روسیه برگزار شد خودش کاندید شد و خودش هم رای آورد .هفت ماه بعد یلتسین آمد سخنرانی کرد گفت من فقط رئیس جمهور روسیه هستم و جماهیر دیگر هم این الگو را پیش ببرند و انتخابات انجام بدهند .

مارگارت تاچر می گوید قبل از این که یلتسین فروپاشی اتحاد شوروی را اعلام بکند ما تمام دولت های جماهیر دیگر را زیر زمینی تعیین کرده بودیم...