معادلات عقیم 13

معادلات عقیم 13

گفتند پس چه کاری است می رویم روی خود شوروی این را پیاده می کنیم با مدت زمان بیشتر و نتیجه می گیریم و این اتحاد را از هم می پاشانیم و برانداز می کنیم .

مارگارت تاچر در کتاب خاطراتش می نویسد من و ریگان طرح فروپاشی شوروی را انجام دادیم و حدود شش تریلیارد دلار خرج کردیم . می گوید چهار و نیم تریلیارد دلار هزینه روزنامه ها و ژورنالیست ها و رسانه هایی شد که ما خریدیم و با یک و نیم تریلیارد دلار باقی مانده آمدیم در اطلاعات و جاسوسی شوروی که سازمان کا.گ.ب بود نفوذ کردیم چون وقتی می خواستند دولت را تایید بکنند کا.گ.ب باید آن را تایید می کرد .

در ادامه می گوید با نفوذی که انجام دادیم دولت گورباچف را تایید کردیم...