معادلات عقیم 12

معادلات عقیم 12

این روزنامه ها به دست قشر دانشجو و تحصیل کرده می رسید . دانشجوها تشجیع شدند که شما هم می توانید مالکیت خصوصی داشته باشید ، توسعه سیاسی داشته باشید زیرساخت را می توانید اصلاح بکنید و همین طور پیش رفت تا شورش ها شروع شد دانشجوها به خیابان ها رفتند ساندئیس ها هم این ها را سرکوب می کردند این شورش ها به اقشار مختلف مردم رسید کشور در ظرف دو سال دچار آشوب و بحران شد دچار بحران اقتصادی و بحران سیاسی شد و وضع معیشتی بسیار سخت .

به این ها اعلام کردند که انتخابات برگزار می کنیم . کاندیدی که معرفی کردند همین خانم چامورا بود و پیروز شد و بعد از آن آقای آمبولانس آمد که کاملاً لیبرال بود آمریکا با این ها هیچ مشکلی نداشت به این شکل نظام کمونیستی نیکاراگوئه را براندازی کردند.همین طرح را در شیلی هم پیاده کردند و نتیجه گرفتند .

گفتند پس چه کاری است می رویم روی خود شوروی این را پیاده می کنیم با مدت زمان بیشتر و نتیجه می گیریم و این اتحاد را از هم می پاشانیم و براندازی می کنیم ...