معادلات عقیم 11

معادلات عقیم 11

آمریکا یک روزنامه راه انداخت با سه شعار اصلی در سه صفحه اصلی و به چامورا گفت این شعارها را پیش می بری . این شعارها آشناست برای ایرانی ها . توسعه سیاسی توسعه اقتصادی و اصلاحات.گفت در سه صفحه اصلی تمام مقالات و مطابی که منتشر می کنید روی همین سه تا شعار می چرخند. سه صفحه آخر روزنامه هم تماما تبلیغات شرکت های خصوصی است.

سی.آی.ای در چند تن از اساتید بهترین دانشگاه نیکاراگوئه ورود پیدا کرد و خانم چامورا این ها را به هم مرتبط کرد و سی.آی.ای به خانوم چامورا گفت مقالاتی را که این ها منتشر می کنند شما به صورت گسترده پخش می کنید .

این روزنامه ها به دست قشر دانشجو و تحصیل کرده می رسید ...