مستند از 1979 تا 2020

سخنرانی علیرضا پور مسعود

معادلات عقیم پیاده شده این سخنرانی بود

برای عدم اتمام مجموعه تصاویر معادلات عقیم ازتون عذرخواهی می کنیم

لینک مستند از 1979 تا 2020 :

https://www.aparat.com/user/video/user_list/userid/89732/usercat/64550